Jest to metoda stworzona przez dr Kjelda Johansena - duńskiego nauczyciela, psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją
(www.dyslexia-lab.dk).Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce. Są to przyjemne dla ucha utwory obejmujące swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji. Uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym do codziennego słuchania przez słuchawki w domu lub w szkole (10 minut dziennie). Przygotowanie takiej płyty poprzedza szczegółowa diagnoza obejmująca wywiad, badanie lateralizacji oraz badania audiometryczne.
Postępy w terapii kontrolowane są w zależności od wieku, co 4–8 tygodni. Po kolejnym badaniu dziecko otrzymuje następną płytę CD.
Terapia kończy się stopniowo poprzez zmniejszanie liczby dni i skracanie czasu słuchania utworów. Indywidualna stymulacja słuchu to metoda wspomagająca, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester (www.inpp.org.pl, www.inpp.org.uk). Cały program Indywidualnej Stymulacji Słuchu trwa od 6 do 18 miesięcy. U dzieci zajmuje on najczęściej od 9 do 10 miesięcy.

Komu może pomóc?
Zapraszamy dzieci od 3 roku życia, młodzież oraz dorosłych. Pomagamy osobom, które mają problem z mową, z prawidłową percepcją słuchową, z utrzymaniem uwagi na dłuższym poleceniu słownym, nie potrafią się skupić w miejscu hałaśliwym, mają słabą pamięć, mają kłopoty z czytaniem, pisaniem ze słuchu i ortografią. Badania przeprowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (2008) dowodzą, że u co czwartego dziecka z dysleksją współwystępują ośrodkowe zaburzenia słuchu. Szereg innych badań szacuje, że w Polsce centralne zaburzenia słuchu występują u 5–7% populacji dzieci w wieku 7–14lat.
Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen IAS adresowana jest do:
dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
dzieci z ADHD
osób z zaburzeniami koncentracji
osób z dysleksją
osób z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu poleceń
osób z zaburzeniami uwagi słuchowej lub percepcji słuchowej
osób z porażeniem mózgowym
osób z nadwrażliwością na dźwięki
osób z autyzmem

Diagnoza
Na pierwszym spotkaniu przeprowadzana jest diagnoza (1,5–3 godzin). Dla pacjentów z dużymi problemami z koncentracją przeprowadzenie diagnozy może być rozłożone na dwa spotkania. Przed pierwszą wizytą prosimy o wypełnienie kwestionariusza wstępnego i odesłanie na adres: ania.skotnicka@gmail.com. Zalety Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS
Program terapii jest zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb każdego uczestnika. Płyt CD można słuchać w domu lub w szkole, co obniża koszty i czyni metodę dostępną dla osób mieszkających z dala od dużych ośrodków miejskich Uczestnictwo w programie terapii zajmuje tylko 10 minut dziennie.

Metoda ta jest znacznie tańsza, w porównaniu z innymi dostępnymi w Polsce terapiami słuchowymi.

Wypełnij ankietę I przynieś ją na pierwszą wizytę:
do pobrania >>